• darkblurbg
  Welcome To Takuni Thailand
  เป็นบริษัทชั้นนำทางด้านวิศวกรรม จำหน่ายสินค้าและบริการติดตั้ง อุปกรณ์ระบบ NGV และ LPG
  ในรถยนต์ สถานที่เก็บและจ่ายก๊าซ โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด
 • darkblurbg
  Welcome To Takuni Thailand
  เป็นบริษัทชั้นนำทางด้านวิศวกรรม จำหน่ายสินค้าและบริการติดตั้ง อุปกรณ์ระบบ NGV และ LPG
  ในรถยนต์ สถานที่เก็บและจ่ายก๊าซ โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำทางด้านวิศวกรรม จำหน่ายสินค้าและบริการติดตั้ง อุปกรณ์ระบบ NGV และ LPG ในรถยนต์ สถานที่เก็บและจ่ายก๊าซ โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด

บริการของเรา

"ทาคูนิ ประเทศไทย" ให้บริการด้านงานก่อสร้างต่างๆ, การติดตั้งระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรมต่างๆ
และติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ทุกรุ่นทั้งภาคครัวเรือนและภาคขนส่ง, มีบริการให้เช่าพื้นที่ในตึกทาคูนิ

เกี่ยวกับเรา

"ทาคูนิ" ให้บริการติดตั้งซ่อมบำรุงระบบท่อแก๊ส LPG ในโรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ใช้ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงอาหาร โรงพยาบาล คลังเก็บก๊าซ รถขนส่งก๊าซ สถานีบริการ

"ทาคูนิ" ให้บริการติดตั้งแก๊สรถยนต์ทุกระบบ ทุกประเภทในรถยนต์ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ครอบคลุมการติดตั้งอุปกรณ์ NGV และ LPG ทุกระบบ มีทั้งการติดตั้งแบบ Bi-Fuel ในเครื่องเบนซินการติดตั้งระบบเชื้อเพลิงร่วม Dual fuel system และการติดตั้งระบบเชื้อเพลิงเดี่ยว Dedicated ในเครื่องยนต์ดีเซล


อ่านต่อ

ข่าวสารของเรา

บริษัทฯ จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง "การขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย"

บริษัทฯ ได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้รถยนต์ มาให้ความรู้ในเรื่อง "การขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย"...

บริษัทฯ ได้จัดงานประเพณีวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์

กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ "พิธีรดน้ำดำหัว" ผู้บริหารบริษัท โดยมีพนักงานของบริษัทฯ มาร่วมงานกันอย่างทั่วหน้า...

บริษัทฯ ได้ไปทำกิจกรรมโครงการ "เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคเงิน"

บริษัทฯ ได้ไปทำกิจกรรมในโครงการ เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคเงิน/มอบสิ่งของให้แก่เด็กนักเรียนชาวเขา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน