บริษัทในเครือ

บริษัท ทาคูนิ (ประไทศไทย) จำกัด อยู่ในเครือของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ให้บริการครอบคลุมในด้านธุรกิจพลังงาน

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
www.takunigroup.com

ผู้ค้าก๊าซ LPG ที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 7 ทำหน้าที่จัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซ LPG ให้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม


บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด
www.ggaslogistics.com

ผู้ขนส่งก๊าซที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 12 ทำหน้าที่ขนส่งก๊าซให้กับบริษัทฯ และลูกค้า


บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด
www.takuni.com

บริการก่อสร้าง รวมถึงจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซและให้บริการติดตั้งระบบก๊าซ LPG และ NGV สำหรับยานยนต์


บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด
www.rajchapleuk.com

บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม สำหรับระบบงานท่อก๊าซและอุปกรณ์นิรภัย สำหรับอุตสาหกรรมและสถานีบริการไปจนถึงการให้ บริการตรวจสอบระบบก๊าซสำหรับยานยนต์ตามกฏหมายกำหนด


บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด
www.caz.co.th

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง, ก่อสร้าง EPC