บริการด้านงานก่อสร้าง

          บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง พัฒนาที่ดิน และก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ อาคาร บ้านจัดสรร สำนักงาน โรงงาน รีสอร์ทและอื่นๆ โดย ทีมงานวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความชำนาญ ในงานก่อสร้าง โดยดำเนินงานทั้งเรื่อง การสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง จนถึงการบริหารจัดการโครงการ บริหารงานโดยใช้ความรู้ทักษะและประสบการณ์อย่างมืออาชีพ

โครงการงานก่อสร้าง Cool Condo Rama 7 (อยู่ในช่วงดำเนินการ) ( ถ.บางกรวย-ไทรน้อย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี (เยื้องวัดจันทร์) )

รายละเอียด : มีอาคารทั้งหมด 3 อาคาร แต่ละอาคารมี 8 ชั้น

โครงการงานก่อสร้างคลังฯ เก็บและจ่ายก๊าซ L.P.G. (Sphere Tank) - บางปะกง (ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว)

รายละเอียด : Sphere Tank ขนาด 1,000,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง

โครงการงานก่อสร้างคลังฯ เก็บและจ่ายก๊าซ L.P.G. (Bullet Tank) - ขอนแก่น (ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว)

รายละเอียด : Bullet Tank ขนาด 198,805 ลิตร จำนวน 22 ถัง

โครงการงานก่อสร้างคลังฯ เก็บและจ่ายก๊าซ L.P.G. (Bullet Tank) - ปทุมธานี (ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว)

รายละเอียด : Bullet Tank ขนาด 185,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง

โครงการงานก่อสร้างคลังฯ เก็บและจ่ายก๊าซ L.P.G. (Bullet Tank) - พิจิตร (ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว)

รายละเอียด : Bullet Tank ขนาด 185,000 ลิตร จำนวน 10 ถัง