บริการด้านงานก่อสร้าง

          บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง พัฒนาที่ดิน และก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ อาคาร บ้านจัดสรร สำนักงาน โรงงาน รีสอร์ทและอื่นๆ โดย ทีมงานวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความชำนาญ ในงานก่อสร้าง โดยดำเนินงานทั้งเรื่อง การสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง จนถึงการบริหารจัดการโครงการ บริหารงานโดยใช้ความรู้ทักษะและประสบการณ์อย่างมืออาชีพ

โครงการก่อสร้าง Cool Condo Rama 7 (อยู่ในช่วงดำเนินการ) ( ถ.บางกรวย-ไทรน้อย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี (เยื้องวัดจันทร์) )

รายละเอียด : มีอาคารทั้งหมด 3 อาคาร แต่ละอาคารมี 8 ชั้น

โครงการก่อสร้าง คลังบางปะกง (ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว)

รายละเอียด : มีพื้นที่ทั้งหมด : หน่วย / มีถัง Sphere ทั้งหมด : ใบ / สามารถบรรจุแก๊สได้ทั้งหมด : ลิตร

โครงการก่อสร้าง คลังขอนแก่น (ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว)

รายละเอียด : มีพื้นที่ทั้งหมด : หน่วย / มีถังทั้งหมด : ใบ / สามารถบรรจุแก๊สได้ทั้งหมด : ลิตร

โครงการก่อสร้าง คลังปทุม (ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว)

รายละเอียด : มีพื้นที่ทั้งหมด : หน่วย / มีถังทั้งหมด : ใบ / สามารถบรรจุแก๊สได้ทั้งหมด : ลิตร

โครงการก่อสร้าง คลังพิจิตร (ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว)

รายละเอียด : มีพื้นที่ทั้งหมด : หน่วย / มีถังทั้งหมด : ใบ / สามารถบรรจุแก๊สได้ทั้งหมด : ลิตร