บริการติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์

          ปัจจุบันนี้ก๊าซ LPG และ NGV ถือเป็นพลังงานทางเลือกที่ใช้ในรถยนต์ที่เป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจากสามารถประหยัดเงินค่าเชื้อเพลิงได้ทันที ในราคาค่าติดตั้งที่พอประมาณเมื่อเทียบกับการใช้พลังงานทางเลือกอื่นๆ
          ด้วยความพร้อมและศักยภาพของบริษัทที่มีอยู่เดิมในเรื่องของบุคลากรและประสบการณ์ในเรื่องก๊าซแรงดัน ทำให้บริษัทฯ ขยายเข้ามาในธุรกิจดัดแปลงเครื่องยนต์ใช้ก๊าซ LPG และ NGV ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาน้ำมันถีบตัวสูง ในขณะที่ภาครัฐได้เปลี่ยนแปลงนโยบายราคาน้ำมันใกล้เคียงกับตลาดโลก บริษัทฯ มีวิศวกรที่ปรึกษา สาขาเครื่องกล, ทีมวิศวกรสาขาเครื่องกล สาขาไฟฟ้าและสาขาอุตสาหการ พร้อมช่างผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเครื่องยนต์ ในการศึกษาและการพัฒนาใช้เป็นพลังงานทางเลือก บริษัทฯ ให้บริการติดตั้งดัดแปลงทั้งระบบสองเชื้อเพลง, ระบบดีเซลเชื้อเพลิงร่วม, ระบบดัดแปลง เครื่องยนต์ดีเซลและการเปลี่ยนเครื่องยนต์ CNG ใหม่ ให้กับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล, รถกระบะบรรทุก, รถประจำทาง-ไม่ประจำทาง, รถขนส่งขนาด 10 ล้อ จนถึงรถเทรลเลอร์
          บริษัทฯ ได้นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ของชุดหม้อต้ม LPG/NGV สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อ Zavoli จากประเทศอิตาลี, ถังก๊าซ CNG จากประเทศอิตาลี ประเทศเกาหลี และประเทศจีน ส่วนถัง LPG เป็นของบริษัท ชื่นศิริ และบริษัทถังเหล็กสากล ซึ่งเป็นถังคุณภาพผ่านมาตรฐาน มอก. และผลิตในประเทศไทย ติดตั้งให้กับลูกค้า

สินค้าระบบติดตั้งแก๊ส NGV

NGV Zavoli 4 สูบ
NGV Zavoli 6 สูบ
NGV ระบบดูด (FUMI)
Zavoli Easy NGV 4 สูบ
ถัง NGV


สินค้าระบบติดตั้งแก๊ส LPG

LPG Zavoli 4 สูบ (MPI)
LPG Zavoli 6 สูบ (MPI)
LPG Zavoli ระบบดูด
Zavoli Easy LPG 4 สูบ
ถัง LPG