ความเป็นมา

          ตั้งแต่บริษัทได้ก่อตั้งในปี พ.ศ.2545 บริษัท ทาคูนิ(ประเทศไทย)จำกัด ได้เติบโตอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมก๊าซ LPG จนมาถึงยุคที่ก๊าซ NGV ที่เฟื่องฟูเนื่องจากอุตสาหกรรมก๊าซทั้ง 2 ชนิดนี้มีบทบาทสำคัญใน ชีวิตประจำวันของเราทุกคน ตั้งแต่ภายในครัวเรือน, การเดินทาง, การขนส่ง, ร้านอาหาร, ห้างสรรพสินค้า, โรงพยาบาล, โรงแรม, ปั้มแก๊ส-ปั้ม NGV, โรงงานอุตสาหกรรม ขนาดเล็ก-ใหญ่, ตลอดจนถึง โรงบรรจุก๊าซ-คลังก๊าซ แม้ว่าก๊าซทั้งสองชนิดนี้จะมีคุณประโยชน์อย่างกว้างขวาง แต่ก็ถือเป็นก๊าซที่อันตรายด้วยคุณสมบัติของการไวต่อการจุดติดไฟ บริษัท ทาคูนิ(ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่รวมของ กลุ่มบุคคลและวิศวกรที่มีประสบการณ์และความรู้ในอุตสาหกรรมแก๊ส และน้ำมันมากกว่า 25 ปี โดยมุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้มายกระดับ ระบบการใช้ก๊าซให้มีความปลอดภัยสูงสุดในขณะที่ได้ประโยชน์มากที่สุด

          บริษัทฯ ที่มีวิศวกรที่สามารถคำนวณและออกแบบระบบพร้อมกำกับดูแลการทำงาน ตั้งแต่ต้นจนจบการทำงาน บริษัทฯ ยังให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ หลักเกณฑ์และกฎหมาย สำหรับระบบที่ต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐหรือที่ต้องขอใบอนุญาตสำหรับการเก็บ-จ่ายก๊าซ บุคลากรของบริษัทฯ จะได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอในการทำงานติดตั้ง ความปลอดภัยในการทำงาน ที่มีต่อบุคคลและทรัพย์สินของตนเองและบุคคลอื่น ตลอดจนการจัดเก็บความสะอาดของสถานที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นการติดระบบก๊าซในส่วนอุตสาหกรรม หรืองานติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์-รถบรรทุก บริษัทฯ ได้คัดสรรสินค้าและอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานสากล มีคุณภาพดี ทนทาน เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยในการใช้งานและคุ้มค่าการลงทุน บริษัทฯ ยังได้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย สำหรับอุปกรณ์ LPG, NGV Conversion Kit สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อ Zavoli ของบริษัท Zavoli Srl. ในประเทศอิตาลี

          ไม่ว่าจะเป็นสินค้า อุปกรณ์ และระบบการติดตั้งในส่วนของเชื้อเพลิงก๊าซ LPG/NGV ในรถยนต์ก็ดี หรือ ในส่วนของระบบท่อจ่ายก๊าซสำหรับอุตสาหกรรมก็ดีล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ดีขึ้นและสุขภาพที่ดีขึ้นของชุมชนบนพื้นฐานความปลอดภัยเป็นสำคัญ