ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา

          บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เติบโตอย่างรวดเร็วในธุรกิจอุตสาหกรรมก๊าซ LPG จนมาถึง ก๊าซ NGV พร้อมกับธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง พัฒนาที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ จนถึงการบริหารจัดการโครงการ โดยผู้มีความรู้ มีทักษะอย่างมืออาชีพ โดยบริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจสำคัญสำหรับงาน อย่างแท้จริงและพร้อมจะเติบโตไปด้วยกับเราพร้อมด้วยการเจริญพร้อมไปกับสิ่งแวดล้อมที่ดี


สวัสดิการ

       - ประกันสังคม
       - ยูนิฟอร์ม
       - โบนัส


ตำแหน่งที่รับสมัคร

Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'ttnew'@'localhost' (using password: NO)