ข่าวสารของเรา

บริษัทฯ จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง "การขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย"

บริษัทฯ ได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้รถยนต์ มาให้ความรู้ในเรื่อง "การขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย"...

บริษัทฯ ได้จัดงานประเพณีวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์

กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ "พิธีรดน้ำดำหัว" ผู้บริหารบริษัท โดยมีพนักงานของบริษัทฯ มาร่วมงานกันอย่างทั่วหน้า...

บริษัทฯ ได้ไปทำกิจกรรมโครงการ "เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคเงิน"

บริษัทฯ ได้ไปทำกิจกรรมในโครงการ เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคเงิน/มอบสิ่งของให้แก่เด็กนักเรียนชาวเขา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน