ประเพณีวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์

กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ "พิธีรดน้ำดำหัว" ผู้บริหารบริษัท โดยมีพนักงานของบริษัทฯ มาร่วมงานกันอย่างทั่วหน้าด้วยความเรียบง่ายและสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2557 ณ บริเวณใต้อาคารทาคูนิกรุ๊ป