บริษัทฯ จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง "การขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย"

บริษัทฯ ได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้รถยนต์จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) ได้คุณสมภพ วิจิตรานนท์ ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ศูนย์พระราม 2 มาให้ความรู้ในเรื่อง "การขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย" ให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะ ในการขับขี่รถยนต์ของ พนักงานอย่างปลอดภัย งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม TG2 อาคารทาคูนิ