ระบบงานท่อแก๊สอุตสาหกรรม

          ก๊าซแอลพีจีเป็นเชื้อเพลิงที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรม ใหญ่-เล็ก แม้กระทั่งเป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน เนื่องจากเป็นก๊าซที่มีในประเทศไทยจึงมีราคาถูกและใช้กันอย่างแพร่หลาย ในขณะเดียวกันก็เป็นก๊าซอันตรายที่หนักกว่าอากาศ ทำให้ง่ายต่อการสะสมปริมาณและติดไฟอย่างรวดเร็ว
          ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการมีระบบการจัดการและจัดเก็บ-จ่ายที่ถูกต้อง เหมาะสม ภายใต้การกำกับดูแลจากบุคคลากรที่ได้รับการอบรมเรื่องวัตถุอันตรายมาในระดับหนึ่งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุความเสียหายที่อาจจะเกิดจากก๊าซชนิดนี้ ในส่วนของภาครัฐโดยกรมธุรกิจพลังงานได้มีข้อกำหนดมากมาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด ไม่เพียงแต่กำหนดสถานที่จัดเก็บแต่รวมไปถึง ถังเก็บ-จ่ายก๊าซระบบท่อก๊าซ มาตรฐานอุปกรร์ที่ใช้รวมถึงการทดสอบ และตรวจสอบระบบรับแรงดันก๊าซ ทั้งก่อการใช้และหลังการใช้และระหว่างตลอดอายุการใช้งาน
          บริษัทฯ มีจำหน่ายอุปกรณ์ก๊าซสำหรับโรงบรรจุก๊าซ, สถานีบริการ, รถขนส่งก๊าซ, สถานที่ ใช้ก๊าซ ยี่ห้อ Rego, Fisher, Blackmer, Miyari, MT, Redel ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับมาตราฐานเป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลาย

ติดตั้งเครื่องเตือนบนเรือ ณที

งานต่อรถ

คลังก๊าซและโรงบรรจุ

ระบบท่อ

Station Gas 48Kg

สถานีบริการ

งานซ่อมบำรุงสินค้าระบบท่อแก๊สอุตสาหกรรม

Safety Valve (วาล์วนิรภัย)
Coupling (ข้อต่อสวมเร็ว)
Regulator (อุปกรณ์ปรับแรงดัน)
Pressure Gauge
Ball Valve
Flanges (หน้าแปลน)
เครื่องเตือนแก๊สรั่ว