ทั้งหมด
|
ตึกทาคูนิ ชั้น 2
|
ตึกทาคูนิ ชั้น 3
|
ตึกทาคูนิ ชั้น 6
|
ตึกคลังสินค้า ชั้น 2
|
ลานจอดรถ
ตึกทาคูนิ ชั้น 2
ตึกทาคูนิ ชั้น 2
ตึกทาคูนิ ชั้น 2
ตึกทาคูนิ ชั้น 2
ตึกทาคูนิ ชั้น 2
ตึกทาคูนิ ชั้น 3
ตึกทาคูนิ ชั้น 3
ตึกทาคูนิ ชั้น 3
ตึกทาคูนิ ชั้น 3
ตึกทาคูนิ ชั้น 3
ตึกทาคูนิ ชั้น 3
ตึกทาคูนิ ชั้น 6
ตึกทาคูนิ ชั้น 6
ตึกทาคูนิ ชั้น 6
ตึกทาคูนิ ชั้น 6
ตึกทาคูนิ ชั้น 6
ตึกทาคูนิ ชั้น 6
ตึกช่าง ชั้น 2
ตึกช่าง ชั้น 2
ตึกช่าง ชั้น 2
ตึกช่าง ชั้น 2
ตึกช่าง ชั้น 2
ลานจอดรถ
ลานจอดรถ