บริการพื้นที่ให้เช่า

สามารถสอบถามรายละเอียดการเช่าพื้นที่ได้ที่ 02-455-2888 ต่อ 102 หรือทาง Email : ind@takuni.com

ทั้งหมด
|
ชั้น 3 เช่าห้องประชุมขนาด 94 ตร.ม.
|
ชั้น 3 เช่าห้องประชุมขนาด 143 ตร.ม.
|
ชั้น 3 เช่าห้องประชุมขนาดใหญ่ 201.3 ตร.ม.
|
ลานจอดรถ
ชั้น 3 เช่าห้องประชุมขนาด 94 ตร.ม.
ชั้น 3 เช่าห้องประชุมขนาด 94 ตร.ม.
ชั้น 3 เช่าห้องประชุมขนาด 94 ตร.ม.
ชั้น 3 เช่าห้องประชุมขนาด 94 ตร.ม.
ชั้น 3 เช่าห้องประชุมขนาด 94 ตร.ม.
ชั้น 3 เช่าห้องประชุมขนาด 143 ตร.ม.
ชั้น 3 เช่าห้องประชุมขนาด 143 ตร.ม.
ชั้น 3 เช่าห้องประชุมขนาด 143 ตร.ม.
ชั้น 3 เช่าห้องประชุมขนาด 143 ตร.ม.
ชั้น 3 เช่าห้องประชุมขนาด 143 ตร.ม.
ชั้น 3 เช่าห้องประชุมขนาด 143 ตร.ม.
ชั้น 3 เช่าห้องประชุมขนาดใหญ่ 201.3 ตร.ม..
ชั้น 3 เช่าห้องประชุมขนาดใหญ่ 201.3 ตร.ม.
ชั้น 3 เช่าห้องประชุมขนาดใหญ่ 201.3 ตร.ม.
ชั้น 3 เช่าห้องประชุมขนาดใหญ่ 201.3 ตร.ม.
ชั้น 3 เช่าห้องประชุมขนาดใหญ่ 201.3 ตร.ม.
ชั้น 3 เช่าห้องประชุมขนาดใหญ่ 201.3 ตร.ม.
ลานจอดรถ
ลานจอดรถ