บริษัทฯ คณะผู้บริหาร นำโดยกรรมการผู้จัดการนายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ และ พนักงานของบริษัทฯ

ได้ไปทำกิจกรรมในโครงการ เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคเงิน / มอบสิ่งของให้แก่เด็กนักเรียนชาวเขา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน หมู่ที่ 5 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2556 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ร้อยตำรวจเอก วันชัย กุลโสภณ ให้การต้อนรับและเป็นตัวแทนรับมอบเงินและสิ่งของ